Archive: October 2023

Biện pháp chống thấm tầng hầm bằng sơn hoặc các sản phẩm dạng quét chống thấm
Tin tức | October 3, 2023
Biện pháp chống thấm tầng hầm bằng sơn hoặc các sản phẩm dạng quét chống thấm

Hiện nay các sản phẩm chống thấm được sản xuất để chúng ta có thể dễ dàng hơn trong công tác chống thấm. Trong đó có sơn hay các sản phẩm chống thấm dạng quét. Dưới đây là quy trình chống thấm tầng hầm bằng sơn và các sản phẩm dạng quét: Đầu tiên chúng ta cần tiến hành bo…

Xử lý mạch ngừng bê tông khi đổ bê tông gặp trời mưa
Tin tức | October 3, 2023
Xử lý mạch ngừng bê tông khi đổ bê tông gặp trời mưa

Trong quá trình đổ bê tông gặp trời mưa thì chúng ta cần quan tâm đến xử lý mạch ngừng bê tông. Mạch ngừng là chỗ gián đoạn trong thi công bê tông được bố trí ở những nơi nhất định. Khi đổ bê tông gặp trời mưa phải dừng lại thì vị trí dừng lại đó chính là mạch…