Biệt thự Thảo Điền

Khi thiết kế, gia chủ cho rằng, ngôi nhà là một tác phẩm nghệ thuật, nơi mọi người trong gia đình có thể trải nghiệm trên từng bước chân. Đó cũng là mục tiêu đặt ra khi thiết kế ngôi nhà.

Year : 2021

Company : KTBV

Project Name : Biệt Thự Thảo Điền

Location : Thảo Điền, Quận 2